A A A       KALENDARZ       

 IMPREZ KULTURALNYCH,  REKREACYJNO – SPORTOWYCH

 W GMINIE STRYSZAWA NA ROK 2014

 

 

Termin

 

 

Miejsce

 

 

Impreza

 

 

Główny organizator

11 styczeń

Lachowice

XV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

 

„Babiogórskie Podłazy”

GOK  Stryszawa

Starostwo Powiatowe

14 styczeń

Lachowice

XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

„Hej kolęda, kolęda…”

GOK  Stryszawa

18 styczeń

Krzeszów

Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich

KGW Krzeszów

19 styczeń

Lachowice

Koncert  Noworoczny 2014

Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa,

GOK Stryszawa

03.02.-15.02

Stryszawa

Organizacja ferii zimowych

GOK Stryszawa

14 marzec

Stryszawa

Gminny Konkurs Recytatorski

GOK Stryszawa

11 kwiecień

Stryszawa

Konkurs plastyczny „ Ozdoby wielkanocnego stołu – pisanki”

GOK Stryszawa

26 kwiecień

Stryszawa

Kiermasz Ogrodniczy

GOK Stryszawa

28 kwiecień

Lachowice

VIII Festiwal Ekologiczny

GOK Stryszawa

11 maj-lipiec 
(druga niedziela miesiąca)

Stryszawa
Lachowice
Krzeszów

VI Beskidzki Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej

GOK Stryszawa

maj Stryszawa Gminny Dzień Patriotyzmu UG Stryszawa

31 maj - 
1 czerwiec

Stryszawa

XVIII Święto Zabawki Ludowej

GOK Stryszawa

3 czerwiec

Krzeszów

XIII Powiatowy Rajd Młodzieży Gimnazjalnej na Leskowiec

ZSS w Krzeszowie,

Parafia w Krzeszowie

26-27 czerwiec Kuków VII plenery malarskie "Moje Malowanie"
WTZ w Kukowie
6 lipiec Stryszawa "Jarmark Twórczości Regionalnej" GOK Stryszawa
22 lipiec Kurów Kurowskie 
Warzenie Bigosu
GOK Stryszawa

2 sierpień

Lachowice

Dni Lachowic - Podbabiogórski Rajd Rowerowy

Sołectwo Lachowice

24 sierpień

Lachowice

Dożynki Gminne

GOK Stryszawa,
UG Stryszawa
Sołectwo Lachowice

30 sierpień

Krzeszów

Pożegnanie Lata

GOK Stryszawa,
Sołectwo Krzeszów 

17 wrzesień

Stryszawa

XI Rajd Szlakiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

GOK Stryszawa

27 wrzesień

Sucha Beskidzka

XIII Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski „Jan Paweł II w sztuce ludowej”

 

GOK Stryszawa

10 październik

Stryszawa

VIII Konkurs Fotograficzny „Gmina Stryszawa w obiektywie”


GOK Stryszawa

21 październik

Krzeszów

Powiatowy Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

ZSS Krzeszów

29 październik

Sucha Beskidzka

XIII Powiatowe Dyktando Ortograficzne

GOK Stryszawa

15 listopad

Lachowice

XIV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych 
„O Złotą Warzechę”

GOK   Stryszawa

5 grudzień

Stryszawa

Konkurs plastyczny„Kartka mikołajowo – świąteczna”

GOK Stryszawa

17 grudzień

Stryszawa

Gminny Konkurs 
„Babiogórska szopka regionalna ”

..