Oprócz tradycyjnych już górskich szlaków PTTK na terenie naszej Gminy wyznakowano również kilka ścieżek dydaktycznych.

 

Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

To 10 tablic rozstawionych na szlakach turystycznych PTTK, na których pokazano walory przyrodnicze pasma Jałowieckiego. Ścieżka prowadzi z Roztok w Stryszawie na Jałowiec
i schodzi do os. Siwcówka w Stryszawie.
Na trasie: górski wodospad, pomnik przyrody – świerk Siłosław, obeliski upamiętniające wędrówki Prymasa Wyszyńskiego i Kard. Wojtyły, rozległa panorama z Jałowca, Izba Pamięci Prymasa Wyszyńskiego.

 

Szlak Kapliczek

To szlak o długości 20 km łączy Klasztor Karmelitów Bosych na Przysłopiu w Beskidzie Żywieckim z Groniem Jana Pawła II w Beskidzie Małym. W przeważającej części przebiega zgodnie ze szlakami PTTK. Wyznakowana ścieżka biegnie przez Stryszawę, Krzeszów i Targoszów, a przebiega obok cennych zabytków małej architektury sakralnej.
Na trasie: panorama górska na przeł. Przysłop, najcenniejsze kapliczki gminy, Babiogórskie Sklepiki, Kościół w Krzeszowie, szczyt Leskowca z rozległą panoramą i Groń Jana Pawła II - ze schroniskiem PTTK.


Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Karola Wojtyły

Ścieżka o długości 4 km, która rozpoczyna się w Targoszowie, biegnie na Groń Jana Pawła II. Na ścieżce napotkamy 10 tablic opisujących walory Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

 

Szlak buków i Szlak Skałek

Obie umiejscowione na terenie Targoszowa i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Ukazują one walory przyrody ożywionej i nieożywionej Beskidu Małego. Na szlaku zobaczymy również kapliczki górnicze, limby oraz dotrzemy do schroniska PTTK na Groniu Jana Pawła II.


Szlak widoków

Szlak prowadzi przez Stryszawę, Kuków i Krzeszów. Wędrując za znakami Szlaku widoków bardzo często będzie nam towarzyszyć panorama na pasmo Babiej Góry oraz inne okoliczne pasma. Po drodze napotkamy kościół w Krzeszowie, kapliczki, sklep produktów lokalnych „Babiogórskie Sklepiki” oraz piaskowcowe wychodnie skalne umiejscowione w grupie Żurawnicy, a ciągnące się na długości 300 m.Szlaki rowerowe PTTK na terenie gminy Stryszawa:


Trasa koloru niebieskiego wokół pasma Solnisk

Stryszawa PKP – Stryszawa Górna – osiedle Siwcówka – północne stoki Jałowca – przeł. Cicha – Koszarawa – Lachowice – Stryszawa PKP.

Atrakcje na trasie: Kościół p.w. Św. Anny w Stryszawie Górnej, Warsztaty Twórcze i Minimuzeum Zabawki, stryszawski dworek, Izba Pamięci Prymasa Wyszyńskiego, drewniany kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Lachowicach.


Trasa koloru żółtego w paśmie Pewelskim

Lachowice Centrum – Koszarawa Cicha – Hucisko – szczyt Baków – szczyt Gachowizny – Pewelka – Kurów – Lachowice os. Mączne – Lachowice Centrum.

Atrakcje na trasie: drewniany kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Lachowicach, budynek stacji kolejowej w Hucisku z XIX w., wapiennik w Hucisku, panoramy na beskidzkie szczyty.

 

Trasa koloru czerwonego w paśmie Żurawnicy

Krzeszów – południowe stoki Żurawnicy – Stryszawa – Kuków os. Rzyczki – Krzeszów.


Atrakcje na trasie:  kościół neogotycki w Krzeszowie, panoramy górskie z południowych zboczy Żurawnicy, zabytkowe kapliczki.  

 

 

WYCIECZKI – zabytki

 

Atrakcje i zabytki gminy Stryszawa

 

Kościół św. Piotra i Pawła w Lachowicach

Drewniany, przykryty gontem kościół, zbudowany w 1792r., znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Wewnątrz zobaczyć można m.in. sześć ołtarzy, w tym jeden trzykondygnacyjny z obrazami, polichromię z XIX w., kamienną chrzcielnicę z końca XVIII w. Prezbiterium kościoła od nawy oddziela podwójny otwór tęczowy. Na zewnątrz budynku rozciągają się soboty

Obok kościoła znajdziemy starą drewnianą dzwonnicę. W roku 2008 zabytek był wytypowany do uczestnictwa w jubileuszowych, X Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego.

 

Dworek w Stryszawie Górnej

Dworek został zbudowany w roku 1870r. murowany budynek posiada dwuspadowy dach oraz drewnianą, przeszkloną werandę. Obecnie w dworku i wokół niego trwają intensywne prace remontowe, które przystosują budynek do celów kulturalnych.

Kościół św. Anny w Stryszawie

Kościół wzniesiony w roku 1906 w stylu neogotyckim. Władze zaboru austriackiego zezwoliły tylko na budowę kaplicy cmentarnej. Jednak Stryszawianie zauważając brak zainteresowania budowlą władz - przekształciły nowo powstałą kaplicę w kościół. Wewnątrz znajdziemy piękne, stare ołtarze i ścienne malowidła.

Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce

Klasztor został założony w roku 1929. Siostry miały pomagać wiejskim dziewczętom w zdobyciu dobrego wychowania i zawodu. Klasztor ten i okolice były ulubionym miejscem wypoczynku Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oprócz Domu Zakonnego Sióstr i ich kaplicy w pobliżu znajduje się ośrodek rekolekcyjny Ojców Zmartwychwstańców.


Warsztaty Twórcze i Minimuzeum Zabawki

Stryszawa to ośrodek zabawkarstwa ludowego w Polsce. Drewniane zabawki zaczęto tu wytwarzać w pierwszej połowie XIX wieku. Często było i jest to źródło utrzymania rodziny. Warsztaty Twórcze to miejsce, gdzie pod okiem instruktora możesz spróbować pomalować, albo wykonać stryszawskie zabawki: kolorowe ptaszki, koniki, czy bryczki. Również w budynku Warsztatów odnajdziemy ekspozycję dawnych wzorów zabawek ludowych, a w „Babiogórskich Sklepikach” możesz zakupić oryginalną pamiątkę z regionu babiogórskiego.

 

 

Kościół parafialny w Krzeszowie

Kościół z roku 1902r., który został wybudowany fundamentach poprzednich kościołów z 1598 i 1615r. Kościół posiada zabytki z poprzednich świątyń: kamienna chrzcielnica, feletrony, lichtarze, kielichy i ornaty z XVIII w., a także krucyfiks z ok. 1380r.


Mała architektura sakralna

To przydrożne figury i kapliczki, które natrafimy na wyznaczonych szlakach turystycznych.  Pochodzą najczęściej z XVIII i XIX w. a motywem ich budowania były wydarzenia narodowe, religijne, jak i osobiste.

 

Groń Jana Pawła II

To miejsce w pobliżu Leskowca. Od czasu śmierci papieża – Polaka miejsce to odwiedza coraz więcej turystów. Poniżej szczytu Gronia znajduje się schronisko PTTK, Kaplica Ludzi Gór, stacje Drogi Krzyżowej oraz pomnik Jana Pawła II. We wspomnianej kaplicy znajduje się tron, na którym siedział papież podczas wizyty w Skoczowie.

 

Atrakcje i zabytki pobliskich miejscowości

 

Karczma Rzym w Suchej Beskidzkiej

Drewniana Karczma z II połowy XVIII w. położona jest na suskim Rynku powstała za czasów, gdy Sucha stała się osadą targową, a dobra suskie należały do rodziny Wielopolskich. To w tym miejscu dobijano targów, tutaj bywali beskidzcy zbójnicy.
Budynek o konstrukcji zrębowej przykryty jest czterospadowym dachem. Front karczmy posiada arkadowe podcienia. Tuż przed wejściem do karczmy odnajdziemy jej godło – malowany koń, o którym wspominał A. Mickiewicz w balladzie o Pani Twardowskiej.

Wystrój wnętrza karczmy nawiązuje do tradycji dwóch grup etnograficznych: górali żywieckich i babiogórskich.

 

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Dawna rezydencja magnacka zbudowana w stylu renesansowym, nazywana „Małym Wawelem”. Został wzniesiony w latach 1554-1580 przez Kaspra Suskiego jako dwór obronny. W kolejnych dziesięcioleciach zamek rozbudowywali kolejni właściciele dóbr suskich: rodzina Komorowskich, Wielopolskich, Branickich, Tarnowskich. W czasie II Wojny Światowej zamek został zajęty przez Niemców. Po wojnie w zamku mieściło się Liceum Ogóolnokształcące, internat. Mieszkali również tutaj prywatni lokatorzy.

Od roku 1996 zamek i otaczający go ogród został przejęty przez samorząd lokalny. Obecnie w dawnej rezydencji magnackiej mieści się Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, hotel i restauracja „Kasper Suski” oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.

Suski zamek to budowla trójskrzydłowa, posiadająca 4 narożne wieże oraz prostokątny dziedziniec, którego otaczają piętrowe krużganki.

Pierwsze piętro budynku to „sala rycerska” w której odnajdziemy manierystyczny kominek i która przystosowana jest do celów kulturalno-rozrywkowych.

„Mały Wawel” otacza zabytkowy park, którego powstanie datuje się na drugą połowę XVI wieku. Na przestrzeni kolejnych lat park ulegał zmianom: wybudowano mostek arkadowy, przepusty i kanały, później postawiono oranżerię w stylu angielskiego neogotyku.

Kościół w Suchej Beskidzkiej

Zespół kościelno - klasztorny w Suchej Beskidzkiej oprócz budynku klasztoru składa się ze starego i nowego kościoła oraz czterech kaplic.

Najstarszy element zespołu, czyli stary kościół został wzniesiony w roku 1614 z fundacji Piotra Komorowskiego. Z inicjatywy fundatora klasztor objęli Kanonicy Regularni z kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Budowla posiada gotycką bryłę i renesansowe elementy dekoracyjne. Wewnątrz odnajdziemy m.in. fragmenty polichromii czy też barokowe malowidła na sklepieniu prezbiterium.

Nowy kościół ukończony został w roku 1908, a jego fundatorem była rodzina Branickich oraz suscy kolejarze. W bryle tego kościoła odnaleźć można elementy zarówno eklektyzmu, jak i gotyku i romanizmu.

Przysiółek Przysłop

To osiedle położone na granicy trzech gmin: Stryszawy, Zawoi i Makowa Podhalańskiego, w Paśmie Jałowieckim. Jest on malowniczo położony na wysokości około 700 m n.p.m.
Z Przysłowia rozpościera się wspaniała panorama górska na pasmo Babiej Góry i Policy. Panoramom dodatkowego klimatu dodają stare, drewniane domy, przydrożne kapliczki, Klasztor Karmelitów Bosych, elektrownia wiatrowa oraz inicjatywy lokalnej społeczności na polu ekologii.


Babiogórski Park Narodowy w Zawoi

Został utworzony w roku 1954 r. Od roku 1977 park posiada status Rezerwatu Biosfery UNESCO. Obejmuje on północną i południową stronę masywu Babiej Góry z najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego – Diablakiem (1725 m n.p.m.). W piętrowym układzie roślinności - partia szczytowa masywu Babiej Góry występuje w jedynym w Beskidach piętrze halnym. To jedyne w Polsce stanowiska takich roślin jak: okrzyn jeleni, rogownica alpejska. Siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się w Zawoi. Tam również utworzono Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku prezentujący walory przyrodniczo-kulturowe masywu Babiej Góry. Oprócz przyrody - masyw Babiej Góry to gęsta sieć znakowanych szlaków turystycznych PTTK, ścieżek edukacyjnych, to również schronisko PTTK Markowe Szczawiny z Muzeum Turystyki Górskiej.

Wyciąg narciarski „Mosorny Groń” w Zawoi

Całoroczny ośrodek narciarski „Mosorny Groń” został uruchomiony w grudniu 2003 r. w Zawoi. Ze szczytu Mosornegro Gronia rozpościera się wspaniała panorama na pasmo Babiej Góry, Policy, Jałowca, Beskid Żywiecki, Beskid Średni i Tatry. Teren ten jest doskonały nie tylko do uprawiania sportów zimowych ale i także dla turystyki pieszej, rowerowej i paralotniarstwa. W skład ośrodka wchodzą:

- kolej krzesełkowa na Mosorny Groń z miejscem dla czterech osób o długości 1380 m. i przepustowości 2400 os./godz.
- trasa narciarska zjazdowa z homologacją FIS o długości 1420 m i różnicy wysokości 336 m. - wyciąg do nauki jazdy o długości 50 m.

- hotel i restauracja przy dolnej stacji kolejki

- góralska karczma przy górnej stacji kolejki

- bezpłatny parking dla gości

Przy ośrodku działa szkoła narciarska oraz wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego.

Kościół św. Klemensa w Zawoi

Kościół położony jest w Zawoi Centrum. Został wzniesiony w latach 1757-59, oraz gruntownie przebudowany w roku 1888.  Bryła kościoła różni się od typowych, polskich drewnianych kościółków – mianowicie jego bryła nawiązuje do wzorów pochodzących z Niemiec i Szwajcarii.
Wewnątrz można podziwiać XIX-wieczny ołtarz główny oraz polichromię powstałą w latach 30-tych XX w.

 

Skansen górali babiogórskich w Zawoi

Skansen górali babiogórskich im. J. Żaka powstawał od roku 1973, a położony jest w Zawoi Markowej. Na skansen składa się kilka drewnianych chałup, z których najstarsza pochodzi z lat 1802-1815. Zawiera ona ekspozycję etnograficzną pokazującą dziedzictwo regionu babiogórskiego. W skład skansenu wchodzi również stara kuźnia, wolnostojąca piwnica oraz kapliczka z figurą Matki Bożej.

Z terenu skansenu roztacza się stąd piękny widok na pasmo Babiej Góry.

 

Orawski Park Etnograficzny

Skansen położony w Zubrzycy Górnej na Orawie. Otwarto go w 1955 r. W zespole zabytkowych zabudowań prezentuje on w atrakcyjny sposób architekturę drewnianą dawnej wsi orawskiej, oraz kulturę materialną regionu Górnej Orawy. Najważniejsze zabudowania skansenu to dwór Moniaków z XVII w., zabudowania gospodarcze dworu (olejarnia, owczarnia, kuźnia, tartak..), czarna karczma (budynek recepcji i kasy biletowej), Chałupa Paś-Filipka, Lamus.
Filia orawskiego skansenu znajduje się w miejscowości Sidzina.